פסקי דין בנושא תביעה נגד משרד הביטחון         פסקי דין בנושא ועדות רפואיות וקביעת נכות     הנחיות למגיש תביע נגד משרד הביטחון
עורכי דין צדקוני סיון  ||  תביעות נכי צה"ל  ||  תביעות נפגעי עבודה  ||  שאלות נפוצות  ||  כתבו עלינו  ||  קישורים שימושים  ||  אודותינו  ||  צור קשר       | כניסה ללקוחות |
חייל צה"ל שנפגע בחופשה

חייל צה"ל שנפגע בחופשה

הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 
על פי הוראות חוק הנכים, (תגמולים ושיקום) - תשי"ט 1959, חייל צה"ל שנפגע תוך ועקב שירותו הצבאי,
ונגרמה לו נכות, זכאי לקבל הכרה כנכה צה"ל, בגין אותה נכות.

כאמור, תנאי להכרה, עפ"י החוק, הוא שהנכות נגרמה בזמן השירות ועקב השירות.

בסעיף 1א (א) לחוק נקבע :

"רואים חבלה שארעה לחייל או לחייל משוחרר כחבלה שארעה בתקופת שירותו עקב שירותו גם אם היא
נגרמה בדרך אל המחנה או ממנו ובלבד ששהותו מחוץ למחנה היתה כדין ולא חלו בדרך בדרך הפסקות
או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו. לגבי חייל השוהה בחופשה,
רואים חבלה כאמור רק אם נגרמה בדרכו מן המחנה אל יעד חופשתו או בדרכו אל המחנה מיעד חופשתו."

מכאן, שאם החייל נפגע בדרכו אל המחנה או ממנו, גם פגיעה זו תחשב כפגיעה שהיא תוך ועקב השירות,
והוא יוכל לקבל הכרה כנכה צה"ל.

אבל, מה דינו של חייל שנפגע בזמן היותו בחופשה?
למרבה הצער, קורה וחיילים נפגעים בעת חופשתם - למשל, בתאונת דרכים בדרך למסיבה, עקב מעידה
בזמן טיול או כתוצאה מפציעה תוך כדי פעילות ספורטיבית.

פגיעות אלו אינן תוך ועקב השירות, ולכן אינן באות בגדרו של חוק הנכים.

בעבר, חייל שנפגע בחופשה אכן לא יכול היה לקבל הכרה כנכה צה"ל, והדבר הביא לתוצאות קשות
חיילים בחופשה שנפגעו קשה ולא היו זכאים לכל פיצוי.

כדי לפתור בעיה זו נחקק חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד)
תשמ"ח – 1988.

חוק זה קובע כי בהתמלא תנאים מסויימים, ניתן יהיה להכיר גם בחיייל שנפגע בחופשה, כנכה צה"ל.

התנאים להכרה מפורטים בחוק, ויש לבדוק בכל מקרה ומקרה האם הם מתמלאים במלואם.

התנאים העיקריים בחוק, להכרה בחייל שנפגע בחופשה, כנכה צה"ל, הינם:

• החייל הינו חייל בשירות חובה.

• הנכות הינה כתוצאה מחבלה.

• דרגת הנכות הינה 20% או יותר.

כלומר - חייל בקבע, אשר נפגע בחופשה, אינו זכאי להכרה עפ"י החוק.

חייל בחובה שנפגע בתאונה ונכותו הינה 15% בלבד, אינו זכאי להכרה עפ"י החוק.

חשוב לציין כי במקרה שהפציעה נגרמה עקב "התנהגות רעה וחמורה", לא יהיה הנפגע זכאי להכרה,
וזאת בהתאם להוראת סעיף 9 לחוק הנכים. כך, חייל בחופשה שעסק בפעילות פלילית ונפגע, לא יוכר
כנכה צה"ל.

במקרים מסוימים נסיבות הפגיעה מקנות לחייל אפשרות לתביעה לפיצויים גם לפי חוקים אחרים, למשל:
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים או פקודת הנזיקין. במקרים כאלו על החייל לשקול היטב את יתרונותיו
וחסרונותיו של כל אחד ממסלולי התביעה הפתוחים בפניו, שכן לא ניתן לגבות פיצוי גם לפי חוק הנכים וגם
לפי החוק האחר, ועליו לבחור באחד מהם.

 
הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 
 
 
 כתובתינו : רחוב נחל איילון 37, ת.ד 57232 , תל אביב מיקוד 61571. טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 דוא"ל : office@zslaw.co.il
 
  אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים . כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צדקוני - סיון
המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ משפטי. המידע אינו מהווה אסמכתא משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מתאים.