פסקי דין בנושא תביעה נגד משרד הביטחון         פסקי דין בנושא ועדות רפואיות וקביעת נכות     הנחיות למגיש תביע נגד משרד הביטחון
עורכי דין צדקוני סיון  ||  תביעות נכי צה"ל  ||  תביעות נפגעי עבודה  ||  שאלות נפוצות  ||  כתבו עלינו  ||  קישורים שימושים  ||  אודותינו  ||  צור קשר       | כניסה ללקוחות |
סעיף 35 - ראיה חדשה חלק א - משרד עורכי דין צדקוני - סיון

סעיף 35 - ראיה חדשה חלק א

הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 
406. ע.א. 530/68 מרידור נ' קצין תגמולים , פד"י כב (2) 795
המערער ביקש להגיש חוו"ד רפואית כראיה חדשה. נקבע - סעיף 35אכן נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון. עם זאת לא תתקבל פניה נוספת אם יש בה משום קינטור סתם או שימוש לרעה בהליכים . חווה"ד היא ראיה חדשה. (ראה פס"ד מיראי - 63המפרש את פסה"ד).

1818. ע.א. 158/79 קנוט נ' קצין תגמולים פד"י לד (1 ) 541
סמכות קצין תגמולים לעיין מחדש רק בעילות סעיף - 35ההחלטה הקודמת הושגה בעבירה או נתגלה ע"ס ראייה חדשה שיסודה היה בטעות שבעובדה.

1815. ע"נ. 89/*** מ"ד נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
מסמכים רפואיים שלא היו בפני המשיב עובר למתן ההחלטה ניתן לראותם, בד"כ כראיות חדשות.

.2362 ע"נ 98/*** ב"י נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' בן חיים 27.5.05.
מערער שערעור בעינו נדחה בעבר. הגיש חוו"ד ותצהירי עדים כראיה חדשה. נקבע שניתן להביא ראיות חדשות גם לענין התשתית העובדתית, על אף הקביעות בהליך הקודם. (הערה: הנכות הוכרה בהחמרה. הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי על ההכרה בהחמרה וההכרה בקשר הסיבתי בוטלה. הערעור לא התייחס לקביעות בדבר הראיה החדשה והן לא נדונו בפסה"ד).

1821. ע"נ 92/*** ש' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
סעיף 35חל לא רק על ראיות שהמבקש לא היה יכול להשיגן בדיון הקודם בשקידה סבירה אלא על כל ראיה חדשה.

884. ע"נ 92/*** פ"ש נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 30.6.93
תצהיר בו ישנן טענות על אחור באבחון - זו איננה עובדה ואיננה ראיה ולכן גם לא ראיה חדשה. היה צריך לתמוך הטענה בחוו"ד לפיה היה אחור שמקורו בחריגה מיומנות רפואית מקובלת.


2788. ע"ש 08/*** ג"מ נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה , ש' למלשטריך לטר 28.9.08.
דיון בנושא ראיה חדשה במסגרת תקנה 9. המערער הוכר בנכות מוסבת באופן חלקי בלבד. פנה וביקש דיון חוזר בתקנה 9 על יסוד ראיה חדשה וצרף תצהיר. הועדות הרפואיות סברו שאין בתצהיר משום ראיה חדשה. הדיון נערך במסגרת ערעור לביהמ"ש המחוזי על החלטת ועדה רפואית עליונה. נקבע כי אין בתצהיר עובדות חדשות. כל הנטען בו נטען גם בעבר. לא מהווה ראיה חדשה.


373 ע"נ 92/** מ"ל נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 6.4.94
דפי "גליון בדיקה ומעקב" ובהם רישומים המתיחסים למערער עשויים להוות ראיה חדשה אם לא היו בפני המשיב בעת מתן החלטתו המקורית.

1822. ע"נ. 93/*** ב"צ נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
הוגשו חוו"ד מומחה ודו"ח ועדה של המל"ל כראיות חדשות. הש' גרמן מנתח המסמכים לגופו של ענין וקובע כי אין בהם משום חידוש.

382. ע"נ. 93/*** ר"ח נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
הוגשו תצהירים של המערער, אחיו ואחותו כ"ראיות חדשות". נפסק - עובדות על אודות נסיבות הארוע שהיו ידועות למערער והוא נמנע מלגלותן למשיב ורק לאחר שתביעתו נדחתה לחלוטין הוא מעלה אותן לראשונה - לא תחשבנה כ"ראיות חדשות", להבדיל אם המערער מצא מסמכים או עדים שיעידו על עובדות אלה.

3258. ע"נ 13- 12 - ***** א"ש נ' קצין התגמולים, ועדת ערעורים ב"ש, הרכב הש' טהר שחף. 2.12.14.
המערער ביקש להגיש, כראיה חדשה, תצהיר המפרט ארועי מתח שחווה בשירותו, ושלטענתו גרמו לפרוץ מחלת הפסוריאזיס. טען שבהליך התביעה הקודם לא הבין כי עליו לפרט את תנאי השירות ולא נשאל על כך כלל. המשיב טען כי אין מדובר בראיה חדשה. הועדה קיבלה את טענת המערער שמדובר בראיה חדשה.
"וכאמור, שוב, מתוך ע"נ 45/05 הנ"ל, גם כאן, ועל פי ההלכה הנותנת היום, המתירה הגשתן של ראיות כ "ראיות חדשות" אף אם לא היתה מניעה להציגן מלכתחילה אך הדבר לא נעשה מכל סיבה שהיא, לרבות מחמת רשלנות, וכאן היה כך מתוך טענת המערער כי לא היה מיוצג ולא ידע את אשר הוא נדרש להציג- הנה לאפשר למערער להשלים הבאתן של ראיות חסרות- "זאת אף במשנה תוקף מקום שהוברר כי חסרונן יורד לשורש התביעה". לדידנו ולפי הוראות החוק והפסיקה- לא היה מקום להתנגדות המשיב ולטענתו כי אין במה שהוצג בפניו על ידי המערער משום "ראייה חדשה", ומן הראוי לעיין שוב, לדון ולהחליט בתביעתו- לגופה ולפי הראיות החדשות אותם ביקש להציג."
 

381 ע"נ 93/*** ל' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
ניתן לבקש החלטה חדשה בנימוק של "ראיה חדשה" גם אם ההחלטה הקודמת ניתנה ע"י ביהמ"ש ולא ע"י קצין תגמולים.

544. ע"נ 98/*** ב"ד נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' בן חיים.
ממצאי ארטרוסקופיה שנערכה לאחר ההחלטה הקודמת בתביעת המערער, הם בגדר ראיה חדשה.
הפרשנות שהעניקה ב"כ המשיב להלכה שנפסקה בע"א (חיפה) 52/93 כהן נ' קצין תגמולים מוטעית בהבנת הנקרא. בהלכה הנ"ל אכן נקבע כי עובדות שארעו לאחר מתן ההחלטה אינן בבחינת ראיה חדשה, אולם בתביעתו החדשה של המערער עסקינן בממצאים חדשים, (להבדיל מעובדות) שהתגלו ארטרוסקופיה אבחנתית, במסגרת טיפול בתוצאות הדגימה הראשונית. לעניין זה נקבע כבר בהילכת מרידור (ע"א 530/68 פ"ד כ"ב (2), 794) כי חוות דעת רפואית חדשה באה בגידרה של ראיה חדשה. יתר על כן, על אבניה של מרידור נפסק בוועדה זו כי מידע שלא היה בידי המשיב עובר להחלטתו ראוי לשמש ראיה חדשה ( ראו: ענ 311/90 אבנרי אמנון נ' קצין תגמולים (לא פורסם). כמו כן כי חוות דעת המסתמכת על ממצא רפואי חדש בבדיקות חדשות בגדרה של ראיה חדשה - בא (ראו: ענ 299/92 שוהם נ' קצין תגמולים (לא פורסם).

890. ע"נ 99/*** בס"ג נ' קצין תגמולים
עיינו בתצהירי חברין של המערער ומצאנו כי אף לא אחד מהם ציין באיזו עין נפגע המערער בשנת 1955. יתר על כן מר רוזוליו היחיד אשר גרס בתצהירו כי היה עד ראיה לתאונה, סירב להתייצב לבירור גירסתו בפני קצין התגמולים (תשובת המשיב מיום 1.5.2000).
אולם גם אם נניח לתמיהות אלו קשה להשלים עם מחדלו של המערער אשר ראה לטעון לראשונה לקיומן של ראיות חדשות בשנת 1995 הגם שהיה מודע למצער כבר ביום 23.11.92 על פרטי הארוע.
חרף הסתייגותנו הברורה הן מאיכותם של הראיות החדשות ודיותם והן לנוכח התמיהות המלוות אותנו באשר לעיתוי הגשתן, הננו מודעים להלכה הפסוקה בסוגיה זו כפי שנפסקה בע.א. 530/68 מרידור נ. קצין תגמולים (פד"י כ"ב (2) 794 ) שם נקבע כי המילה 'חדשות' לא באה אלא כדי לתאר תאור נוסף את הרעיון העיקרי "שהראיות לא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת. יוצא איפוא שהסעיף אכן נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון"... הסייג היחיד שציין בית המשפט הוא: "לא תתקבל פניה נוספת אם יש בה משום קינטור סתם או שימוש לרעה בהליכים".

.337 ע"נ 84/*** א"י נ' קצין תגמולים
בית המשפט העליון קבע כי בסעיף 35 טמונה סטיה מן העקרון של מעשה בית דין ובכך הקל עם אלה המבקשים להביא בקשותיהם בפני קצין התגמולים (ע.797). ולמרות שבהחלט קיים חשש שמערערים יביאו את ראיותיהם במקוטע, משקולים תכסיסיים, כך שקצין התגמולים יוצף בבקשות חוזרות ונשנות, מצא בית המשפט העליון לאור לשון החוק כי חוות דעת רפואית היא ראיה חדשה. עם זאת הפנה בית המשפט העליון את תשומת לב המחוקק לבעיה זו ... אולם, לא נעשה עד היום לשינוי החוק חרף הערת בית המשפט העליון.

.349 ע"נ 94/** ד"א נ' קצין תגמולים פ"מ תשנ"ה (4) 402
המערער היה מוכר בכמה פגימות הקשורות בתאונת דרכים שעבר. כשביקש להוסיף פגימה של אבנים בכליות, הקשורה בתנאי השירות הכלליים, נדחה. הועדה קבעה כי המסמכים המתייחסים לטיפול בבעייה זו במהלך השירות מהווים ראיה חדשה.

1019. ע"א (חי') 98/**** א"ק נ' קצין תגמולים מחוזי חיפה 27.12.98
השאלה הנוספת היא האם הובאו ראיות חדשות בפני הועדה קמא. סוברני שלא. האמור בתצהירים של האחים אינו תגלית חדשה. הדברים היו ידועים לאחים אז, כאשר דנה ועדת הערעורים הקודמת, כפי שהם ידועים להם היום, ולא נתחדש להם דבר. גם המערער ידע אז את אשר יודעים אחיו כיום. גם חוות הדעת הרפואית של ד"ר קריץ אין בה משום חידוש. אין בחוות הדעת אמירה כלשהי החולקת על ענין ההחמרה ושיעורה, כפי שהוכרו ע"י ק. התגמולים. כל אשר נאמר בה הוא שדרגת הנכות הכוללת כיום היא 100% (ולא 50% כפי שקבעה ועדה רפואית). על-כן אין מחלוקת, וגם המומחה מטעם המשיב מסכים שדרגת הנכות כיום היא 100% .

2789. ע"נ 06/*** ת"מ נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' יעקובוביץ 29.8.08.
טענה לנכות נפשית עקב ארוע בשרות. שני מסמכים רפואיים שנערכו בסמוך אחרי הארוע בשרות, ולא היו בפני קצין התגמולים בעת מתן ההחלטה הראשונה מהווים ראיה חדשה. אמנם המידע האנמנסטי המוזכר בהם דומה לזה שבמסמכים אחרים אך יש בהם תוצאות של בדיקות קליניות שנערכו במסוך לארוע.

2817. רע"א 09/***** ק"ת נ' ש"ר מחוזי חיפה 11.10.09
בפני ועדת הערעורים נדון ערעור על החלטת קצין תגמולים במסגרת עיון מחדש. קצין תגמולים אישר כי חוות הדעת שהוגשה מטעם הנכה הינה "ראייה חדשה" אך דחה הבקשה לעיון מחדש לגופו של עניין. בפני ועדת הערעורים טען המערער כי אין להביא ראיות וכי ההליך בפני הועדה צריך להיות עיוני בלבד תוך בחינת שאלת הסבירות ללא הגשת ראיות נוספות מטעם הנכה. ועדת הערעורים קבעה השאלה לסיכומים ובהחלטת ביניים דחתה ועדת הערעורים את עמדת המשיב והתירה לנכה להגיש ראיות נוספות, כולל התייחסות של המומחה מטעמו לחוות הדעת שעל בסיסה נדחתה הבקשה לעיון מחדש. על החלטת הביניים הוגשה רשות הערעור. הבקשה נדחתה וביהמ"ש קבע, לגופו של עניין כי בקשה לפי סע' 35 הינה תביעה לכל דבר והערעור עליה לועדת הערעורים מתנהל כדרכם של ערעורים אלו באופן ש"העניין נפתח מחדש".

3240. ע"נ 05/ ** ט"ח נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' יעקובוביץ. 4.5.06.
המערער פנה בבקשה להכרה אך נדחה בשל העדר תלונות סמוך לאירוע המכונן. כעבור זמן הביא, במסגרת בקשה לעיון חוזר, ראיות לקיום תלונות רשומות סמוך לאחר האירוע אך נדחה מהטעם של העדר ראייה חדשה. הועדה קיבלה הערעור וקבעה כי הצגת מצב עובדתי חדש, לפיו המערער פנה למרפאת הבסיס מספר פעמים לאחר התאונה, הינה הצגת תשתית עובדתית חדשה ובתור שכזאת יש בה חידוש מהותי המהווה "ראייה חדשה". "עפ"י ההלכה הנוהגת די לו למערער להציג ראייה, אשר על פניה מביאה בפני המשיב מידע רלוונטי, אשר לא היה בידיו טרם מתן ההחלטה בתביעה ואשר יש בו משום חידוש, אפילו הוא קלוש (ראה הלכת מרידור), על מנת שזה ידרש לשוב ולדון בה מכח הוראת סעיף 35 לחוק, כאשר משקלה הראייתי יבחן כחלק מדיון חוזר בתביעה כולה ויכול אף שימש בסופו של יום, טעם לדחייתה. דומה עלינו, כי לאור הפסיקה וברוחה הליברלית אין להציב את שאלת ה"משקל הראייתי", כמבחן סף לעצם ההכרה ב"ראייה חדשה" ....".
 

 

חוות דעת כראיה חדשה

406. ע.א. 530/68 מרידור נ' קצין תגמולים , פד"י כב (2) 795
המערער ביקש להגיש חוו"ד רפואית כראיה חדשה. נקבע - סעיף 35אכן נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון. עם זאת לא תתקבל פניה נוספת אם יש בה משום קינטור סתם או שימוש לרעה בהליכים . חווה"ד היא ראיה חדשה. (ראה פס"ד מיראי - 63המפרש את פסה"ד).

1812. ע"נ 90/*** א"א נ' קצין תגמולים, הרכב גרמן.
חוות דעת כראיה חדשה. חוו"ד רפואית ובכלל זה מידע רפואי, שלא היה בידי המשיב עובר להחלטתו, ראוי לשמש ראיה חדשה על פי סעיף .35
מידע רפואי שמקורו בהחלטת ועדה רפואית עשוי להיות ראיה חדשה.

1017. ע"נ 83/*** כ"ב נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' חרסונסקי 3.8.86
אין הבדל משמעותי בין חווה"ד שהביא המערער כראיה חדשה ובין חווה"ד שהציג בעבר. מכאן שאף אם מבחינה פורמלית זו ראיה חדשה הרי שאין היא כזו מבחינה מהותית. המגבלות שקבע ביהמ"ש בהלכת מרידור (קינטור, שימוש לרעה בהליך) אינן רשימה סגורה וניתן להוסיף עליהן. מספיק שחווה"ד הרפואית תחזור על אותן תאוריות כדי לקבוע שאין זו ראיה חדשה. המחוקק התכוון לראיה חדשה לא מבחינה צורנית פורמלית אלא מבחינה של תוכן (סובסטנטיביות).

920. ע"א (חי') 01/**** י"ר נ' ק"ת מחוזי חיפה 16.6.02
חוות דעת כראיה חדשה. המערער הגיש תביעה לקצין התגמולים להכיר בו כנכה על פי חוק הנכים בטענה, כי עקב מצב נפשי ומתח, הנובעים מתנאי השירות, הוא חלה בסכרת, לגירסתו, במהלך עבודתו השירות, נפלט צרור יריות מעל לראשו, וכתוצאה מאירוע זה, סבל המערער מחרדה ומתח גדולים, אשר גרמו לפריצת מחלתו.
היה נסיון לצמצם את הלכת מרידור וכוונתי לת"א 436/85 מיראי נ' ק"ת פס"מ התשמ"ו(ג) 509, שם נקבע, כי כדי שחוות דעת תתקבל כ"ראיה חדשה", על קביעותיה להיות חדשות, במובן זה, שהן לא היו לפני הועדה הראשונה בחוות הדעת, שעמדו לפניה. דעה זאת נדחתה על ידי מספר רב של פסקי דין, שניתנו לאחריה (וראה סקירה חלקית בסיכומי המערער וראה גם בבר"ע 2118/00 (מח' י-ם), (טרם פורסם). נציין מבינהם את רע"א 3244/97 עמרי בירתי נ' ק"ת (לא פורסם למיטב ידיעתי). בהלכה העולה מהחלטה זו, כמו כמה מפסקי הדין המחוזיים המרובים, היא שהלכת מיראי לא התקבלה ונותרה הלכת מרידור על כנה, לפיה כל חוות דעת היא "ראיה חדשה".
אינני רואה סיבה מדוע לא להתיר לנכה להביא חוות דעת הקובעת כי הסכרת לא רק מוחמרת ע"י תנאי דחק, אלא גם כי הם גורמים לפריצתה, ומכאן לגרימתה. (פסה"ד אושר בעליון (ראה 1159.רע"א 7616/02 קצין תגמולים נ' י"ר )

1159. רע"א 7616/02 קצין תגמולים נ' י"ר , ביהמ"ש עליון 2.2.03
אישור פס"ד של המחוזי שקבע כי הלכת מרידור מאפשרת להביא עניין מחדש לדיון, אם יש ראיה חדשה. ראיה חדשה היא גם חוות דעת חדשה, אשר באה לשכנע, כי יש לקבל אסכולה מסוימת, על אף שהיה ידוע עליה והיא לא התקבלה על דעת הוועדה קמא, ולמרות שחוו"ד קודמת אשר תמכה בה, הייתה לפני הוועדה קמא. לא היה קינטור או שימוש לרעה בהליכים. ההלכה רחבה ואם רוצים לצמצמה צריך לשנות את החוק.
"עיינתי בטענות הצדדים והגעתי לכלל דעה כי המשיב צודק בטענותיו. הילכת מרידור ברורה היא, וכאמור, קצין התגמולים הופנה לפני למעלה משלושה עשורים למחוקק, אם מבקש הוא לצמצם את זכות הנכה לחידוש הדיון. אלא, שמאז נשארה ההוראה בעינה בנוסחה הרחב. דווקא משום כך אין מקום לחזור ולדון בהלכה שהכתה שורשים, אלא זהו עניין למחוקק, שעל קצין תגמולים להפנות אליו, באם ההלכה אכן מעוררת קשיים".

2167. עמ"ח 94/* ש' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' הבר
חוו"ד חדשה יכולה להוות ראיה חדשה, גם אם מסתמכת על תשתית ידועה ורק המסקנות שונות.

1226. ע"נ 01/*** במ"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' גנון 13.11.02
חוות דעת כראיה חדשה. עצם קיום חוו"ד חדשה לא מהווה בהכרח ראיה חדשה. בחווה"ד שהוגשה אין כל ממצא חדש, או נתון חדש או גם תורה רפואית שראוי להתייחס אליה כאל ראיה חדשה.

.340 ע"נ 88/*** מ"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קוארט 29.4.90
טעות בהחלת הלכה משפטית ע"י המשיב איננה ראיה חדשה, אם העובדות בחווה"ד הרפואית אינן חדשות והיו בפני נותן ההחלטה המקורית.
חוו"ד בה יש קביעה רפואית חדשה שלא היתה בפני המשיב לפני החלטתו המקורית היא ראיה חדשה ואין זה חשוב בשלב זה אם היא מבוססת דיה בתורת הרפואה. מציין כי בהליך הקודם לא היתה כל חוו"ד רפואית מטעם המערער.

2160. ע"נ. 94/*** א' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
חוות דעת כראיה חדשה. המערער הגיש בעבר חוו"ד לפיה בעיתו נגרמה עקב השרות, ונדחה. כעת מסתמך על חוו"ד בה נקבע כי מדובר במום מולד שהשרות הפך לסימטומטי. הקונסטרוקציה בה מעוגנת חווה"ד החדשה, לא עלתה קודם לכן, לא מהבחינה העובדתית לא מבחינת התשתית הרפואית ולא מהבחינה המשפטית. יש לראות בחווה"ד ראיה חדשה.

1018. ע"נ 88/*** ח"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' חרסונסקי 7.3.89
חוות דעת כראיה חדשה. סוברים אנו שסייגים שסייג בית המשפט העליון את סעיף 35 אינם רשימה סגורה ואפשר להוסיף עליהם כלומר בית המשפט יאסור כמובן קינטור או שימוש לרעה בהליך אבל בנוסף על כך יעמוד בית המשפט בפרץ ולא יתיר פתיחת הדיון מחדש, במקרה שחוות דעת רפואית שמוגשת חוזרת על אותן תיאריות ואיננה שונה מבחינה סובסנטיבית מן הראיות שהיו בדיונים הקודמים ובענין זה כבר נפסק ב-ענ 436/85 מיראי - קצין התגמולים פסקים מחוזיים תשמ"ו ג' עמ' 506.
מבחינה פורמלית אמנם חוות הדעת של ד"ר מילברברג היא ראיה חדשה. דפי הנייר חדשים אולם היין שבתוכה הוא יין ישן, על כן ראיה זאת איננה שונה מראיות אחרות שהוצגו כבר מבחינה מהותית והיא איננה יכולה להיחשב כראיה חדשה.

(1340) ו"ע 01/**** ר"ז נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ב"ש, הרכב הש' גנן
חוו"ד כראיה חדשה. מחלת סכרת מחלה לגביה הידע הרפואי אינו שלם ומתעדכן כל הזמן. חווה"ד מהווה ראיה חדשה.

.380 ע"נ 87/*** ג"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קוארט 23.5.90
טעות בחוק או בהחלת ההלכה המשפטית אינה בבחינת "ראייה חדשה" על פי סעיף 35 לחוק. ראיה חדשה חייבת להיות עובדה חדשה או נימוק רפואי חדש. בחווה"ד שהוגשה אין כל חדש בהשוואה לחווה"ד שהוגשה בעבר. זהות הכותב שונה אך התוכן זהה על כן אינה יכולה להחשב כראיה חדשה.
ראיה חדשה צריכה להיות לא מבחינה צורנית ולא מבחינה פורמלית אלא מבחינה של תוכן (סובסטנטיבית).

1813. ע"נ 88/** ל"א נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' צ'רנובילסקי.
בחווה"ד שהוגשה אין כל חידוש או עובדה שלא היתה בדיון הקודם בפני הועדה ולפיכך אין לראות בה ראיה חדשה.

1814. ע"נ. 88/*** ג"י נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' צ'רנובילסקי.
חוות דעת כראיה חדשה. תביעת המערער נדחתה ע"י קצין תגמולים בהחלטה עליה לא הוגש ערעור. שנה אח"כ ביקש להגיש חוו"ד רופא התומכת בתביעתו כראיה חדשה. נקבע שחווה"ד אינה ראייה חדשה מאחר ואינה שונה בתכנה ממה שהיה ידוע על מחלת המערער בעת שניתנה ההחלטה בעניינו.

1816. ע.א. 90/**** קצין תגמולים נ' ב"ע , מחוזי ת"א.
בימ"ש הפך את החלטת ועדת הערעורים וקבע כי אישור רפואי איננו ראיה חדשה.

.336 ע"נ (ת"א) 22/89 שיח נ' קצין תגמולים, פס"מ תש"ן (ג) .42
בדיקת המערער ע"י ד"ר גילון, חווה"ד שנתן על יסוד בדיקה זו ועל יסוד בדיקה נוספת שנערכה למערער וסיכום אישפוז - היה בהם חומר חדש. חווה"ד הרפואית הן ראיה חדשה לפי כל אמת מידה.
אין להבחין בפרשנות של סעיף 35בין ראיה חדשה עליה חפץ להסתמך המערער לבין ראיה חדשה עליה חפץ להסתמך המשיב.

1704. ו"ע 01/**** י"ב נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' רביד
המשיב הכיר בהחמרה. המערער הגיש חוו"ד מטעמו בה נטען לגרימה. הועברה לתגובת מומחה מטעם קצין תגמולים ששלל קשר. קצין תגמולים ראה בחווה"ד המגיבה ראיה חדשה וביקש לבטל הכרה. נקבע כי בחווה"ד המגיבה אין כל הסבר מה בחווה"ד מטעם הנכה גרם למומחה לשנות דעתו. אין כל מסמך או נתון עובדתי חדש אלא רק מתן משקל אחר לתעוד שכבר היה בפניו. אין כאן ראיה חדשה המצדיקה ביטול הקשר הסיבתי.

1090. ע"נ 91/** ו"מ נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 18.5.92
חוו"ד שהוגשה כראיה חדשה ומסתמכת על תשתית עובדתית חדשה - בהעדר ראיה או מקור חיצוני לביסוס התשתית העובדתית החדשה אין חווה"ד יכולה לשמש ראיה חדשה. יש צורך בראיה חדשה (אפילו קלושה) לגבי התשתית העובדתית ורק לאחר מכן יש לחוות הדעת במה להעגן.

1091. ע"נ 90/** ח"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 9.5.91
משלא הגיש המערער חוו"ד רפואית כלשהי למשיב, קודם מתן החלטתו, יש לראות בחווה"ד הרפואית הראשונה אשר הגיש המערער, לאחר ההחלטה משום "ראיה חדשה", אלא אם היה בה משום קנטור או שמוש לרעה בהליכים. גם אם חווה"ד מסמתכת על תאור מצב רפואי שהופיע באישור ובחוו"ד מטעם קצין תגמולים הרי עצם הבעת הדעה על הקשר הסיבתי שבין תנאי שרותו הצבאי של המערער לבין המחלה מהווה תוספת וחידוש משמעותיים. די בנופך נוסף זה שבחוות הדעתו כדי לסווגה כ"ראיה חדשה".

1819. ע"נ 92/*** ז"י נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
חוו"ד רפואית הוצגה כראיה חדשה. נפסק - חוו"ד יכולה להיות ראיה חדשה אך צריך שתאמר דבר חדש שלא היה בפני המשיב בעת שהחליט את החלטתו המקורית. כאן אין הבדל מהותי ולכן אין זו ראיה חדשה.

1820. ע"נ 90/*** שט"א נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
כדי שחוו"ד רפואית תהיה ראיה חדשה צריך שיהיה בה דבר חדש. משעולה מחווה"ד כי לא התווסף כל מידע רפואי מאז חווה"ד הישנה אין זו ראיה חדשה. שינוי ההלכה / הנוהג ודחיית תביעות לגבי מחלות שסיבתן לא ידועה והוכרו בעבר אינו "ראיה חדשה".
הדעת אינה סובלת שאם אחרי למעלה מ- 40שנה מחליט המשיב לשנות את מדיניותו ולא לאפשר לתובעים להנות מן הספק, שהוא יעשה רביזיה בכל אותם מקרים שבהם הכיר בעבר למרות הספק.

.368 ע"נ 94/** ד"מ נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 26.1.95
"מסקנה רפואית המוסקת מנתונים רפואיים, לרבות אנמנזה, ואשר אינה עולה בקנה אחד עם מסקנות שהסיקו מומחים רפואיים בחוות דעת רפואיות קודמות יש בה משום "ראייה חדשה". הראייה החדשה היא המסקנה הרפואית החדשה ...". לדוגמא: צילום רנטגן שנטען שלא רואים בו שבר ומחווה חוו"ד החדשה מעין בו ומגיע למסקנה שיש שבר.

1821. ע"נ. 92/*** ש' נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
חוו"ד רפואית שנטען כי היא ראיה חדשה ע"ס 2נימוקים:
.1 מסמתכת על ספרות רפואית חדשה.
.2 מסתמכת על ממצא רפואי חדש (פריצת דיסק) שנמא בבדיקות חדישות.
לענין הספרות נקבע: המערער לא הצביע מה יש בספרות החדשה שמשנה את ידיעתנו בתחום הרפואה ובמה החידוש ביחס לספרות הישנה. לענין הממצא: ממצאי הבדיקות החדשות לא היו בפני ניתן ההחלטה הקודמת ומבחינה זו הם ראיה חדשה.
סעיף 35חל לא רק על ראיות שהמבקש לא היה יכול להשיגן בדיון הקודם בשקידה סבירה אלא על כל ראיה חדשה.

.359 ע"נ 93/*** מ"ד נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 5.5.94
חוו"ד רפואית המישמת נתונים רפואיים ועובדתיים (אפילו כאלו שהיו ידועים קודם). ומגיעה למסקנה שונה, מהווה ראיה חדשה. די בכך שהמסקנה של המומחה מטעם המערער תהיה שונה משל מומחי המשיב כדי לראות בה את החדש.

1441. ע"נ. 90/* מ"י נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
המומחה עצמו כותב כי מאז חוות דעתו הקודמת לא חלה התקדמות ממשית בעולם הרפואה. אין בחוות דעתו דבר חדש ואינה ראיה חדשה.

.313 ע"א 2006/96 קצין תגמולים נ' אלמליח פס"מ תשנ"ז (1) 496
חוו"ד רפואית כראיה חדשה, למרות שהמערער ניהל בעבר הליך ונעזר בחוו"ד של מומחה אחר. לפי הלכת מרידור עולה כי יש לראות כראייה חדשה כל ראייה שלא עמדה בפני קצין תגמולים. אכן יש בכך לגרום להצפת קצין תגמולים בבקשות חוזרות, והש' לנדוי הציע למחוקק לערוך שינוי אולם המחוקק לא שעה לעצתו.

1792 ע"נ. 178/91 אוחיון נ' קצין תגמולים, פס"מ תשנ"ד (1) 302
חווה"ד שהמציא המערער למשיב אינה ראיה חדשה. גם אם העביר המשיב את חווה"ד להתייחסות ענינית של מומחה מטעמו הרי שעשה מה שעשה לפנים משורת הדין ואין להלין עליו.
ראיה חדשה והתיישנות - שני נושאים נפרדים זה מזה.
יסודותיו של סעיף 35א לחוק דומים לאלו של סעיף (31א) לחוק בתי המשפט שענינו משפט חוזר.

1089. ע"נ 95/*** במ"ע נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גלדשטיין 11.4.96
חוו"ד של מומחה מטעם מערער שהציג בעבר חוו"ד של מומחה אחר. נקבע כי לא ראיה חדשה. לא תאוריה חדשה ותוכן חדש אלא לכל היותר דגש או הבהרה נוספת.
הניתוח העובדתי שעושה ד"ר ברנר אינו שונה מהניתוח העובדתי שעשה פרופ' הורן וועדת הערעורים ובית המשפט המחוזי אלא ששם דגש אחר.
אין בפנינו מקרה של "ראיה חדשה" שכתוצאה ממנה ישנה תאוריה חדשה ותוכן חדש אלא לכל היותר דגש או הבהרה נוספת. ראה: ענ 157/88 חיימוביץ איזיק נ' קצין תגמולים (לא פורסם), ענ 715/83 כהן בנימין נ' קצין תגמולים (לא פורסם).
סעיף 35 לחוק הנכים נותן למערער חופש כמעט בלתי מוגבל לחידוש הדיון אולם המקרה שלפנינו אינו כזה. אין בפנינו מקרה של מסקנה חדשה מעובדות רפואיות שהיו ולא פורשו נכון.

1098 ע"א 01/**** ב"י נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה
חוות דעת כראיה חדשה. חוו"ד הנסמכת על המסמכים שהיו בתיק הרפואי, אך מנתחת אותם בצורה שונה ומסיקה מסקנות חדשות. זו ראיה חדשה. חוזרים על הלכת מרידור. אין כאן שימוש לרעה בהליכים או קינטור.

2622. ע"א 07/***** בח"א נ' קצין תגמולים, מחוזי ירושלים 16.4.08
המערערת הגישה בקשה לעיון מחדש בתביעתה, כשהיא נסמכת על חוו"ד רפואית כראיה חדשה. קצין התגמולים סרב לראות בחווה"ד ראיה חדשה, וועדת הערעורים אישרה החלטתו בנימוק כי המחלוקת בתיק לאורך כל השנים היא עובדתית: האם היה ארוע חריג, ולפיכך אין לחווה"ד רלבנטיות למחלוקת. כן סברה הועדה שגם אם היתה חווה"ד בגדר 'ראיה רפואית' המעוררת גישה רפואית שונה, הרי כעבור 30 שנה מעת שניתן היה להגישה בתביעה הראשונה, אין לראות בה ראיה חדשה והדבר קרוב ל"הטרדה יתרה של קצין תגמולים".
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע כי אכן מדובר ב"ראיה חדשה". על פי ההלכה הפסוקה שהותוותה עו"ד בע"א 530/68 מרידור נ' קצין תגמולים... סעיף 35 נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון, והוא רשאי לעשות זטת על יסוד ראיות חדשות שוב ושוב, גם אם תביעתו נדחית. מפסיקה זו צמחה ההלכה לפיה כל חות דעת חדשה, שטרם הוגשה לקצין התגמולים, מבססת ראיה חדשה, לצורך קיום דיון מחודש בפני קצין התגמולים.
חווה"ד כוללת הערכה רפואית על מצבו של המנוח ועל הקשר בין שירותו לבין ארוע הלב. חוו"ד שכזו לא הוגשה בעבר בעבר, וממילא לא נדונה ע"י המשיב ויש לאותה איפה בבחינת ראיה חדשה, אשר אין מניעה להגיש גם כיום.

.216 וע 04/*** ז"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' רפאלי 25.12.05
קצין תגמולים הכיר בנכותו של המערער באופן חלקי. במסגרת הערעור בועדת הערעורים הגיש המערער חוו"ד מטעמו. בתגובה הגיש קצין תגמולים החלטה חדשה ובה הוגיע כי חוות דעת המערער הינה "ראייה חדשה" ולפיה הוא מבטל ההכרה.
המערער טען כי אין כאן ראייה חדשה ואף ניסה לטעון כי הזכות להגיש "ראייה חדשה" הינה רק לנכה. הועדה הביעה מורת רוח רבה מההליך, שכן היה תעוד רב שהמומחה מטעם קצין תגמולים לא טרח לעיין בו מלכתחילה. עוד קבעה הועדה כי היה על קצין תגמולים לפקח שהמומחה מטעמו עיין בכל התעוד הרלבנטי "המשיב אינו חותמת גומי וכאשר הוא מבקש לאמץ חוות דעת מקצועית רפואית, עליו לבחון את חוות הדעת בעין ביקורתית ובדקדקנות. בין היתר עליו לבחון על מה מבסס המומחה את אבחנותיו וקביעותיו, והאם ממצאיו העובדתיים (להבדיל מהרפואיים) אכן עולים בקנה אחד עם חומר הראיות. על המשיב להקפיד כי המומחה יבאר בחוות דעתו את הנתונים שלקח בחשבון, באופן מדוייק ומפורט מספיק, וכן יפרט את טעמיו לכל אבחנה ולכל קביעה, וזאת על מנת שהדברים יהיו ברורים הן לנכה המקבל את ההחלטה והן לערכאות שידונו בדברים לאחר מכן, במקרה הצורך". עקב פגמים אלו חוייב קצין תגמולים בהוצאות הגם שהועדה התירה את ההחלטה הנוספת וקבעה ששני הערעורים ידונו יחד. קביעה חשובה של הועדה הינה כי חוות דעת של הנכה אינה יכולה לשמש כ"ראייה חדשה": "אין צורך להכביר מילים על מנת לקבוע כי אין לראות בפניית הנכה לועדת הערעור, כשלעצמה, כמו גם בחוות דעת מומחה המערער הנלווה אליה, משום "ראייה חדשה" המאפשרת למשיב לשנות החלטתו, נשוא אותו ערעור, לרעת הנכה". עוד ציינה הועדה, לאחר שקצין תגמולים שינה טעמו בדיון וטען כי חוות הדעת החדשה מטעמו היא היא "ראייה חדשה", כי לעניין חוות דעת כ"ראייה חדשה" יש שתי גישות בפסיקה הראשונה גורסת כי חוו"ד מעצם טיבה הינה "ראייה חדשה" והשנייה גורסת כי על חוו"ד להסתמך על עובדות חדשות או על התפתחות מדעית רפואית. הועדה בדיעה כי אין לקבוע מסמרות בעניין וכי כל מקרה צריך להבחן לגופו ועל פי נסיבותיו "בכל מקרה ומקרה יש לבחון את משקלה ומהותה של חוות הדעת החדשה כמכלול, לאור השאלות שעמדו להכרעה בתיק מלכתחילה".

2550. ו"ע 03/**** ד"א נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים באר שבע (הרכב הש' גנן) 18.4.07
המשיב הכיר בתביעת המערער, ביחס לגב תחתון, בהחמרה של 30%. תוך כדי הדיון הודיע קצין תגמולים כי בהסתמך על ראיה חדשה הוא מבטל את ההחלטה נשוא הערעור, והגיש בקשה למחיקת הערעור. הועדה השאירה את שאלת קיום ראיה חדשה להזדמנות בה יועלה הענין, והמשיכה בדיון על יסוד ההחלטה הראשונה.

2552. ו"ע 04/**** א"י נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א (הרכב הש' רביד) 12.6.06
ועדת הערעורים קבעה כי חוות דעת ראשונה שהגיש המערער לקצין התגמולים הינה תמיד "ראיה חדשה". אגב אורחא התייחסה הועדה לפסיקה ולפסה"ד ברע"א 2563/03 בן חור שלום נ' קצין תגמולים שם נזכרה הלכת מרידור לפיה כל חוות דעת המוגשת לקצין תגמולים הינה "ראיה חדשה". כן אוזכר ע"נ 436/85 מיראי נ' קצין תגמולים וע"א 2428/02 בן עד נ' קצין תגמולים שניסו לצמצם את הלכת מרידור אולם נסיונות אלו נדחו בפס"ד אחרים.

2581. עמ"ח 06/* ש"ד נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, (הרכב הש' יעקובוביץ) 20.11.07.
המערערת הגישה פניה להכרת זכות לפי חוק משפחות חיילים. נדחתה, וערעור שהגישה נדחה אף היא. פנתה לקצין תגמולים בראיה חדשה - חוו"ד חדשה הנסמכת על שלושה תצהירים חדשים. קצין תגמולים דחה את הפניה וטען כי אין מדובר בראיה חדשה - ראשית משום שהמערערת נקטה בהליך זה במקום לערער על פסה"ד של ועדת הערעורים שלא היה לרוחה, (שימוש לרעה בהליכים), שנית, משום שחווה"ד החדשה מבוססת על תשתית עובדתית שונה מזו שנקבעה ע"י ועדת הערעורים בהליך הקודם. טענות קצין תגמולים נדחו ונפסק כי יש לראות בחווה"ד ראיה חדשה. מנגנון הראיה החדשה כפי שנקבע ע"ע המחוקק אינו מחיב מיצוי הליכי הערעור טרם השימוש בו ואין בצעד שננקט משום שימוש לרעה בהליכים. הטיעון כנגד המסד העובדתי עליו מושתתת חווה"ד אינו מונע הגשתה כראיה חדשה אם כי יכול שישמש, בסופו של יום, טעם לדחייתה.
לאור הפסיקה וברוחה הליברלית אין להציב את שאלת המשקל הראייתי כמבחן סף לעצם ההכרה בראיה חדשה.

2691. ו"ע 06/**** ש"א נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' רביד 30.12.07. המערער ביקש מקצין התגמולים לדון מחדש בתביעתו שנדחתה בעבר, תוך שהוא מסתמך על חוות דעת כראיה חדשה. הבקשה נדחתה בנימוק שכבר הוגשו חוות דעת בענינו בעבר. ועדת הערעורים קבעה כי כעקרון, חוות דעת יכולה להוות ראיה חדשה, גם אם ניתנו חוות דעת בעבר, ובלבד שאכן יש בה חידוש כלשהו. יש לבחון האם ישנו שוני בין הנימוקים והטענות שבחוות הדעת השונות.

1620. ע"א 06/**** ע"י נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה 29.8.06.
המערער ניהל ערעור בנושא הכרה בפגיעה מסוג PTSD והוכר בקשר של החמרה, בין היתר בהתבסס על תעוד בענין מצבו הנפשי טרם הגיוס. בחווה"ד מטעמו לא היתה התייחסות לתעוד זה. פנה לקצין התגמולים בבקשה לדיון מחדש, כשהראיה החדשה הינה חוות דעת מומחה המתייחסת לתעוד מלפני הגיוס ולמשקל שיש לתת לו. קצין התגמולים לא הסכים לראות בכך ראיה חדשה. נפסק: המסמכים בהם מדובר עמדו בפני הועדה בהליך הקודם ולפיכך אין בהם חידוש אולם חווה"ד הרפואית המתייחסת אליהם הינה חדשה. גם אם מצב זה נוצר באחריותו של המערער, הרי לאור הלכת מרידור לא היה מקום לדחות ההליך החדש על הסף. גם אם אי העמדת חווה"ד המתייחסות לעברו הנפשי של המערער בפני קצין התגמולים בגלגול הראשון של ענין זה מקורו ברשלנות, אם לא למעלה מזה, מצד המערער, הרי שביהמ"ש לא שוכנע שמדובר בתכסיס מכוון, קינטור או שימוש לרעה בהליכים. על קצין התגמולים לדון בחווה"ד לגופה.

.338 ע"נ 88/*** ס"י נ' קצין תגמולים
אין יסוד לטענת ב"כ המשיב שההבדל היחידי בין שתי חווה"ד הוא במסקנה משפטית. ההנמקה והמסקנה בחווה"ד של פרופ' פוירמן שהמחלה נגרמה עקב תנאי השירות הצבאי אינה מסקנה משפטית, אלא רפואית גרידא, אם כי ההבחנה בין גרימה והחמרה מבוססות בחוק. הנמקה רפואית חדשה ומסקנה אחרת ממנה הן בבחינת ראיה חדשה, במובן סעיף 35 (א) הנ"ל. (על ההבחנה בין מסקנה משפטית ורפואית עמדנו בהחלטה בע"נ 320/88 הנ"ל).

.339 ע"נ 88/*** מ"ב נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' ינון 24.6.90
ביהמ"ש ראה בחוו"ד משום ראייה חדשה. בפרט כאשר צוטט בה מאמר חדש ועדכני.

.342 ע"נ 89/** ש"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן 7.3.90
הועדה מזכירה את פסק הדין בעניין מיראי. הועדה קבעה גם כי כאשר טעותו של קצין תגמולים אינה טעות שבעובדה אלא חל שינוי בהלכה ובפסיקה אין מדובר בראייה חדשה. כאן חוות הדעת שהוגשה מתייחסת למחקר שנתפרסם לאחר החלטת קצין תגמולים ודי בכך לקבוע כי היא "ראייה חדשה".

2446. ע"א 06/**** ח"ח נ' קצין תגמולים מחוז חיפה, 22.1.08
לא די בחוו"ד חדשה כדי שיהיה מדובר ב"ראייה חדשה" . צריך שבחווה"ד יהיה משום חידוש בתוכן האמור בה, או בהבאת מידע חדש או נתונים חדשים שלא נבחנו קודם ע"י המשיב או הערכאות הקודמות.


2455. ע"נ 04/*** פ"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' חרסונסקי 9.11.06
המערער הוכר בהחמרה של מחצית בגין נכות נפשית בהקשר לשירות הצבאי. החלקיות נקשרה למצב קודם מילדות, הפרעת הסתגלות. המערער הגיש מכתב מרופא לפיו לא היתה בעייה נפשית טרם מלחמת יום כיפור וכי חווה במהלך השירות את אימי המלחמה. כן הגיש תצהירים על חוויות המלחמה }הועדה אינה מתארת את תוכנם{. קצין תגמולים דחה את הבקשה בהסתמך רק על מכתב הרופא מטעמו. הועדה, מבלי לקבוע מפורשות כי מדובר ב"ראייה חדשה" קבעה כי מן הצדק שקצין תגמולים יתייחס, באמצעות מומחה מטעמו, לתצהירים.

2508. וע 03/*** מ"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' יעקובוביץ 9.3.05
תביעתו על נכות צווארית של המערער נדחתה בזמנו והוא לא הגיש ערעור לועדת הערעורים. כשנה מאוחר יותר פנה בבקשה לעיון חוזר אליה צורפה חוו"ד. שוב קצין תגמולים דחה התביעה ושוב לא הוגש ערעור. כעבור כשנה שב המערער בבקשה לעיון מחדש אליה צרף ראיות על תנאי השירות. הועדה קבעה כי זוהי אותה תשתית עובדתית שהונחה לפני קצין תגמולים עובר לשתי החלטותיו הקודמות. אי לכך נדחה הערעור והועדה קבעה כי המערער שלא ערער בזמנו על החלטות קצין תגמולים אין לו אלא להלין על עצמו.

620. ע"א (חי') 98/**** ו"ב נ' קצין תגמולים מחוזי חיפה 2.3.00
המערער תבע בעבר, הוכר על החמרה, ערער וערעורו נדחה. הגיש חוו"ד חדשה. קצין תגמולים נתן החלטה כי לא מצא מקום לשינוי החלטתו. בשלב הערעור הועלתה טענה שאין כאן ראיה חדשה. נקבע כי מדובר בראיה חדשה, מה גם שקצין תגמולים בדק והחליט לגופו של עניין.
כאשר קצין תגמולים דחה הבקשה החוזרת לגופה, לאחר שהעביר העניין למומחה מטעמו, ולא העלה טענה של העדר "ראיה חדשה" הרי שבועדת הערעורים אין להדרש לטענה כי התעוד שהוצג אינו מהווה "ראייה חדשה".

1424. ע"נ 00/*** ו"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' כהן 22.12.00
מהחומר העומד לרשותנו עולה, כי מאז 1967 חוזר העורר ומבקש לדון מחדש בעניינו, ומעת לעת, ובכל פעם שהעורר מחליף את עורך דינו, מתחיל מסע חדש של פניות אל המשיב בבקשה שהעורר יועמק לבדיקה נוספת או שיקויים עיון חדש בעניינו. בתיקו של העורר מצאנו אף פניות של עיתונאי (מר יונתן הללי) וחבר כנסת (ח"כ רענן כהן), שאף הם דרשו בעניינו של העורר.
במקרה שלפנינו, אין בחוות הדעת של ד"ר קריינין כל גילוי חדש של עובדה שלא הייתה ידועה בעת שניתנה ההחלטה בעיניינו של העורר, וכן אין בה כל חידוש רפואי, שהתחדש מאז נקבעו זכויותיו של העורר. לפיכך, חוות דעת זאת אינה "ראיה חדשה", ואינה מצדיקה כל דיון נוסף בעניינו של העורר.

1459. ע"א 96/*** במ"ע נ' קצין תגמולים מחוזי ת"א 14.3.99
חוות דעת רפואית כראיה חדשה.
הסעיף נותן למבקש כמעט חופש בלתי מוגבל לחידוש הדיון אך עד היכן מגיעה הקלה זו?! אכן על פי סעיף זה אין נפקא מינה אם המבקש - המערער התרשל בהבאת "הראיה החדשה" אם לאו. אך, יש לפרש את הסעיף כדן בראיות שלא היו בפני נותן ההחלטה הקודמת ואף העובדות המונחות בבסיסן לא היו בפניו - משמע שלאור הראיה החדשה ההחלטה הקודמת הייתה מבוססת על טענת. במסגרת הערעור שבפנינו מבקש המערער להציג חוות דעת שאין בהן משום ראיות חדשות ומהבחינה הרפואית במובן זה שמתבססות על חוות הדעת שהיו בפני המומחים, בפני המשיב ובפני שתי ערכאות הערעור. מבחינה פורמלית חוות הדעת היא "חדשה" אך כמתואר ע"י ועדת ערעורים לפי חוק הנכים בראשות השופט חרסונסקי בע"נ 157/88 (חיימוביץ אייזיק נ' קצין תגמולים) "דפי הנייר חדשים אולם היין שבתוכם היא יין ישן" על כן ראיה זו אינה שונה מראיות אחרות שהוצגו מהבחינה המהותית ואינה יכולה להייחשב ראיה חדשה. אף אנו רואים לקבוע, כי אין חוות הדעת של ד"ר ברנר משום "ראיה חדשה" - שהרי העובדות המופיעות בה והצריכות להכרעה היו בפני כל הגורמים: קצין התגמולים, המומחים הרפואיים מטעם שני הצדדים ושתי ערכאות הערעור הנ"ל.
אין בחוות הדעת תוכן עובדתי חדש אין ממצא חדש או תיאוריה רפואית חדשה ואפילו לא מסקנה שונה מאלה שכבר הובאו ע"י המומחים האחרים.

4. ע"נ 01/** ז"ז נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' טובי פרידמן 14.2.05
דחיית בקשה לראות בחוו"ד ראיה חדשה, בענין בו נוהל הליך קודם והתביעה נדחתה. בפני כותב חווה"ד החדשה לא הובאו הנתונים מההליך הראשון. נסיון פסול ובחוסר תום לב לעקוף את פסה"ד של ועדת הערר הראשונה.

2872. רע"א 09/**** פלוני נ' קצין תגמולים, ביהמ"ש עליון 16.8.09
המערער הגיש חוו"ד כראיה חדשה, לאחר שבעבר כבר הגיש חוו"ד בהליך קודם. קצין התגמולים דחה את הפניה בנימוק שאין מדובר בראיה חדשה. ועדת הערעורים דחתה את הערעור, וכך גם ביהמ"ש המחוזי. ביהמ"ש העליון אישר ההחלטות ולא נענה לבקשת רשות הערעור. כדי לעבור בפתח שפתח המחוקק בסעיף 35 על הראיה להיות חדשה. כאן, שתי הערכאות הקודמות נדרשו פרטנית לחוו"ד החדשה וקבעו כי חווה"ד דומה, אם לא זהה, לקודמתה. לכן איננה "ראיה חדשה".
אכן, הלכת מרידור נותנת חופש כמעט בלתי מוגבל לחידוש הדיון אך לא די בזהות השונה של נותן חווה"ד. נחוץ שיהיה בה "דבר חידוש".


2990. ע"נ 09-10***** מי"מ נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' דגן. 19.11.11
המערער ניהל הליך בפני ועדת ערעורים, במסגרתו הוגשה חוו"ד מטעמו, ואשר הסתיים בפשרה לפיה הוכר בהחמרה. הגיש חוו"ד אחרת כ"ראיה חדשה" וביקש לדון מחדש בנושא הקשר הסיבתי. נקבע כי חווה"ד אינה מהווה ראיה חדשה. "... האפשרות כי מדובר ב PTSD הוצגה ע"י המערער, עמדה על הפרק, נבחנה ע"י קצין התגמולים כשהגיעו הצדדים לפשרה, ואין בחוות הדעת החדשה משום "ראיה חדשה" במובן המהותי, להבדיל מהפורמאלי לפיו מומחה אחר חתום על חוות הדעת ואולי אף מביע עמדה המנוסחת באורח נחרץ יותר. המסמכים עליהם מבסס ד"ר קנובלר את מסקנתו לא מצביעים על עובדות חדשות שלא היו ידועות לקצין התגמולים בעבר והממצאים והמסקנות אינם שונים מהותית מחוות דעתו של פרופ' לוי שעמדה בפני ועדת הערעורים עובר לפשרה שהושגה, נתונים שעמדו בבסיס המו"מ שהבשיל להסכם פשרה בין הצדדים. העטיפה חדשה אבל התוכן לא השתנה. אין בעניננו גילויים חדשים במדע הרפואה ולא עובדה וטענה חדשה שלא לובנה בעבר. נמצא איפוא שמדובר ב"אותה גברת בשינוי אדרת" באופן שאינו מצדיק בחינה נוספת לפי סעיף 35 (א) לחוק הנכים והדברים נכונים במיוחד שעה שאין מדובר בפסק דין שיש בו הכרעה "כפויה" אלא בפסק דין המבוסס על הסכמת המערער המודע למצבו".

 3263. ע"נ 13- 05-***** פלוני נ' קצין התגמולים, ועדת ערעורים חיפה, הרכב הש' פרידמן. 23.10.14.
המערער ניהל בעבר הליך ערעור בנושא הכרה בעמו"ש מתני. נעזר אז בחוו"ד מטעמו. נקבעה החמרה ע"ח השירות, על רקע תלונות קודמות, אליהן לא היתה כל התייחסות בחווה"ד מטעמו. הגיש חוו"ד של מומחה אחר, כראיה חדשה, בה יש התייחסות לתלונות הקודמות והסבר מדוע אין ליחס להן משקל. קצין התגמולים טען שאין מדובר בראיה חדשה, כי אין בחווה"ד כל חידוש. הטענה נדחתה.
"מקובל עלינו אמנם כי אין די בכך שאותה תיזה רפואית עצמה תוצב בלא שינוי, פשוט על ידי מומחה אחר. במצב זה אין כל חידוש לגופו, שכן לא הוצבה בפועל כל חוו"ד רפואית חדשה. רק כותב חווה"ד השתנה. דומה שעם כל הליברליות לא לכך היתה הכוונה בהלכת מרידור.
אלא שאף כאן לאשורה אין בעיה. מעיון בסיכומים עולה שבפועל מסכימים הצדדים כי בחווה"ד של ד"ר רנד טמון אכן חידוש. החידוש הנו בניתוח משמעות העבר הרפואי, כאשר בהליך הקודם טען מומחה המערער שלא סבל מכאב גב לעובר ל 10.9.12 ואלו פרופ' ביאליק הפנה לעבר הרפואי משנת 2000. ...
... אכן יש כאן חידוש שכן בעוד מומחה המערער בהליך הקודם נצמד לגרסת המערער שלא היה כאב גב, מנתח כעת מומחה המערער העבר הרפואי, ומתייחס למשמעות אותם כאבי גב משנת 2000 בעקבות תאונת הדרכים. התייחסותו כאמור הנה שמדובר בכאב חולף ואירוע בנאלי שחלף בלא סימנים. "

3272. ע"ו 04-14 - ***** פלוני נ' קצין תגמולים, מחוזי ירושלים. 22.3.15. פורסם בנבו.
המערער היה מוכר בנכות נפשית מאז מלחמת יוה"כ, בהחמרה. עבר לאורך השנים מס' ועדות רפואיות, כולל ערעורים. בעקבות פניית ב"כ הפנה משהב"ט את המערער למרכז הערכה, ועל יסוד המלצתו שינה את ההכרה לגרימה. שולמו הפרשי תגמולים משנה לפני מועד הפניה. המערער טען שיש לשלם לו הפרשים רטרואקטיבית מאז שנת 1974 שכן הוכח שההכרה בהחמרה יוסדה על טעות. טען כי לא הובא כל חומר חדש בפני מרכז ההערכה שיכול להצדיק השינוי בהכרה. לחלופין טען לתחולת סעיף 18 (ו). הטענות נדחו.
לענין ראיה חדשה קבע ביהמ"ש:
"בדין קבעה הוועדה כי חוות הדעת הפסיכיאטרית שהוגשה בעניינו של המערער, ושעל-יסודה התקבלה ההחלטה לראות את מלוא נכותו ככזו שנגרמה במהלך שירותו הצבאי – הִנה "ראייה חדשה", חרף טענת המערער לפיה לא חל כל שינוי בתשתית העובדתית שעמדה ביסודה; זאת לנוכח ההלכה הקובעת, כי כל חוות דעת חדשה שטרם הוצגה למשיב – הִנה בבחינת ראיה חדשה לצורך סעיף 35(א) לחוק הנכים (ראו: רע"א 2563/03, לעיל; וכן רע"א 1545/06 סולומון ווקנין נ' משרד הבטחון-קצין התגמולים (6.11.2006)). זאת ועוד, הלכה זו יפה אף במקום שבו ההחלטה החדשה נתקבלה מכוח סעיף 35 – על-סמך תפיסה רפואית חדשה, מבלי שחל שינוי בנתונים העובדתיים שעליהם נשענו החלטות קודמות (ראו והשוו: רע"א 4406/10 מאיר בוחבוט נ' משרד הביטחון – קצין התגמולים (26.6.2012))".

3301. עמ"ח 15- 02-***** א.כ. נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ראשל"צ, הרכב הש' שני, 20.10.15.
חוו"ד כראיה חדשה. טענה שנכות מוכרת של נכה גרמה לו לעישון מוגבר ולכן נפטר מסרטן. במסגרת ערעור קודם הוגשה חוו"ד של פרופ' קנובלר. הערעור נדחה. המערערת פנתה בשנית לקצין תגמולים והגישה חוו"ד של פרופ' קנובל וחוו"ד נוספת של מומחה מתחום הרפואה הפנימית. נדחתה בנימוק של העדר ראיה חדשה.
הועדה פסקה כי חוו"ד מומחה יכולה להוות ראיה חדשה אם אכן יש בה חידוש מסויים.
"הנה כי כן, קצין התגמולים אינו ראשי לפטור את עצמו מבדיקה ענינית של חוות הדעת. עד שיבוא קצין התגמולים למסקנה כי חוות הדעת אינה מצדיקה עיון מחדש, עליו לעיין היטב בחוות הדעת ולבחון את הדברים בשום שכל בהתאם לאמות המידה המנהליות אשר מתוות את דרך פעולתו. בחינה זו עשויה אף להצריך היוועצות עם מומחה בתחום הרפואי הרלבנטי (כפי שאכן נעשה לא אחת), אולם, לאחר שערך בחינה כזו, קצין התגמולים אינו מנוע מלקבוע כי חוות הדעת אינה עולה כדי "ראיה חדשה" מבחינה מהותית, לאמור: כי אין היא מחדשת ומוסיפה דבר על התשתית הראייתית שעמדה בבסיס ההחלטה הקודמת. "נחוץ דבר חידוש" - כלשונו של כבוד המשנה לנשיאה – "ואותו על קצין התגמולים לבדוק" (ראו גם רע"א 1613/11 פלוני נ' קצין התגמולים (6.6.2011)).
חשוב להבהיר, כי החידוש שבו מדובר אינו חייב לבוא לידי בטיוי בהצגת תזה "חדשנית ובלתי ידועה" בעולם הרפואה, וגם אינו צריך בהכרח להיות כזה שלא ניתן היה להביאו בסיבוב הקודם. אכן אין כאן דרישה של שקידה נאותה בהצגת כל המידע האפשרי בהזדמנות הראשונה - גם הצגת ראיות "למקוטעין" אינה שוללת מניה וביה קיומו של עיון מחדש (ראו ענין מרידור הננ"ל) – ואף אין חובה להציג לקצין התגמולים פריצת דרך מדעית או רפואית כדי שזו תחשב "ראיה חדשה". הדרישה הבסיסית צנועה יותר ויש לבחון האם הראיה החדשה מביאה איתה "תשתית רפואית או עובדתית שלא הונחה בפני קצין התגמולים, בדרך כזו או אחרת, בעת מתן ההחלטה" (ע"נ ראשל"צ הירשפלד נ' קצין התגמולים (14.5.09))"
קצין התגמולים אינו ערכאת ערעור על ההחלטה הקודמת והוא אינו נדרש לבחון מן היסוד האם היתה טעות בהחלטה הקודמת. הטעות בהחלטה הקודמת צריכה להגזר מן התוכן של הראיות החדשות ולא מבדיקה "ערעורית" של ההחלטה הקודמת. "לפיכך, אם בחומר שהוצג בפני קצין התגמולים במסגרת הבקשה, אין חידוש כלשהו ביחס לתשתית שעמדה לפני מי שנתן את ההחלטה הקודמת – וזאת על קצין התגמולים לבדוק באופו עניני ודקדקני – הרי שאל לו לקצין התגמולים להוסיף ולבחון האם "טעו" הגורמים שהכריעו בתביעה בעבר".
הועדה בחנה את חווה"ד שהוגשו. בחווה"ד של פרופ' קנובלר אין חידוש, פרט לשינויי נוסח ודגשים. עמדו בפניו אותו תעוד ואותה ספרות רפואית. חוזר על אותן קביעות. חווה"ד השניה שהוצגה מתייחסת לקשר בין העישון המוגבר למחלת הסרטן, אולם משנשלל הקשר, עוד בהליך הקודם, בין הנכות המוכרת לעישון המוגבר, אין לחווה"ד רלבנטיות. הערעור נדחה.
 

 

טענה משפטית כראיה חדשה, שינוי במצב המשפטי

1817. ע.א. 222/79 דוידוף נ' קצין תגמולים, בימ"ש עליון.
שינוי במצב המשפטי, אם לרגל התקנת תקנות חדשות או תיקון החוק שלא בתוקף למפרע ואם מכח פסיקת בית המשפט - אינו עילה לבקש עיון נוסף לפי סעיף .35
כפי שנאמר בסעיף מפורשות קיימות לכך שתי עילות בלבד והן שההחלטה הראשונה הושגה בעבירה או שנתגלתה ראיה חדשה המוכיחה שההחלטה היא יסודה היה בטעות שבעובדה.

1854. ע"נ. 90/*** נ"ש נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' גרמן.
אנו סבורים שלא ניתן להעלות על דרך "ראיות חדשות" טענה משפטית שנטענה ונדחתה או שהחמיצו מלטעון אותה.
זאת אפילו יכולה טענה משפטית גרידא לשמש "כראיה חדשה" לעניו ס' 35 לחוק, דבר הצריך עיון לכשעצמו. מבחינה זו אין עדיפות לטענה משפטית על טענה שבעובדה.

.340 ע"נ 88/*** מ"א נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קוארט 29.4.90
טעות בהחלת הלכה משפטית ע"י המשיב איננה ראיה חדשה, אם העובדות בחווה"ד הרפואית אינן חדשות והיו בפני נותן ההחלטה המקורית.

.380 ע"נ 87/*** ג"י נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים ת"א, הרכב הש' קוארט 23.5.90
טעות בחוק או בהחלת ההלכה המשפטית אינה בבחינת "ראייה חדשה" על פי סעיף 35 לחוק. ראיה חדשה חייבת להיות עובדה חדשה או נימוק רפואי חדש.

71. ע"א 73/*** ז' נ' קצין תגמולים בימ"ש עליון 5.12.74
טעות ביישום ההלכה המשפטית אינה בבחינת "ראייה חדשה". אם כל מה שיש בחוות הדית הינו כיסוי למתן הזדמנות להעלאת טענה משפטית אזי אין מדובר בראייה חדשה. כאן הוסף אלמנט רפואי לפיו לא סבל המערער מנכותו טרם גיוסו ולכן אושרה חוות הדעת מטעם המערער כ"ראייה חדשה".

3201. ע"א 08/*** ח"י נ' קצין תגמולים, מחוזי חיפה. 25.7.10. פורסם בנבו.
המערער ביקש לקבל תגמול נצרך. נדחה בטענה שאינו זכאי לתגמול בהיותו בגיל מעל 50. ההודעה נמסרה לו בע"פ. כעבור מס' שנים, בעקבות פס"ד של ביהמ"ש העליון שקבע כי זכאות לתגמול זה יכולה להיות גם מעל גיל 50, פנה שוב בבקשה לקבלת התגמול. בקשתו נדחתה בנימוק שההחלטה הקודמת הינה החלטה חלוטה. ערער על כך לביהמ"ש. ערער בטענה כי ההחלטה הראשונה אינה חלוטה שכן לא ניתנה בכתב, ולא הודע לו על זכות ערעור. כן נטען כי גם אם מדובר בהחלטה חלוטה, הרי שניתן לפתוח הנושא לדיון מחודש לאור ההלכה המשפטית החדשה. קצין התגמולים טען כי הלכה משפטית חדשה אינה בגדר "ראיה חדשה" לענין סעיף 35.
ביהמ"ש, בדעת רוב, מפי כב' הש' שטרמר, קבע כי ההחלטה הראשונה כן הפכה להיות חלוטה, וזאת משום שהוכח שהמערער ידע עליה ולא ערער עליה לאחר שנדע לו על תוכנה והוא אף פעל על פיה.
לענין תחולת סעיף 35 קבע ביהמ"ש כי במקרה זה ניתן לדון מחדש בבקשת המערער לתגמול נצרך, ממועד פנייתו החדשה ואילך, ללא צורך להזקק כלל לסעיף 35 ולהלכה בדבר ראיה חדשה. סעיף 35 חל רק מקום בו כללי ה"עילה הפסוקה" ו"הפלוגתא הפסוקה" מהווים מחסום להגשת תביעה חדשה.
" לעניננו, אין, לדעתי, להחיל את סעיף 35(א) לחוק התגמולים כיוון שאמנם בהתדיינות הראשונה נדחתה הבקשה להכיר בו כנכה נצרך למועד הגשת הבקשה, אולם בבקשה הנוספת תהיה "פלוגתא" חדשה, והיא אם לתקופה בה מתייחסת התביעה השניה, יש להכיר במערער כ"נכה נצרך"". ביהמ"ש מצטט מספרה של נינה זלצמן בנושא מעשה בי"ד וקובע:
"אם בכל התדיינות יש הצדקה, כפי שביארה המלומדת זלצמן בקטע המצוטט לעיל, לסטות מהלכת הפלוגתא הפסוקה מקום בו ניתנה הלכה חדשה שהיה בה כדי לשנות את תוצאות ההתדיינות הקודמת, לו היתה קיימת במועד ההתדיינות הקודמת, קל וחומר כאשר מדובר בתחום שחלים עליו חיקוקים סוציאליים, ומטרתם לבוא לקראת הנזקק, כבנידוננו.
אעיר שאף אם ההתדיינות הקודמת היתה מקימה מחסום של "עילה פסוקה", הרי גם עקרון זה יש לו חריגים, ובמקרים חריגים אלו נתונה לבית המשפט הסמכות לסטות ממנו (וראו בספרה של זלצמן בעמ' 635-625)."
"כאמור, לכלל מעשה בית דין במשפט האזרחי נוצרו חריגים שונים (פרשת ח'ורי, בפסקה ל"ה לפסק דינו של כב' השופט רובינשטיין). אחד החריגים הוא שאם השתנו הנסיבות לאחר מתן פסק הדין החלוט, היוצר עילה פסוקה, ונוצרה הצדקה בדין לדיון מחודש, הן משינוי הנסיבות העובדתיות והן משינוי הנסיבות המשפטיות. כך נמצא שאין להחיל את הכלל של עילה פסוקה במצבים שביצועם הולך ונמשך בעתיד כמו פסקי סין למזונות (וראו זלצמן עמ' 279-289). ...אף במקרה זה מדובר בפסק דין שביצועו הולך ונמשך ויש לבדוק אם הנכה הוא עדיין בבחינת נצרך. זאת ועוד, כאשר מדובר בחקיקה סוציאלית, והתוצאה החוסמת את התביעה החדשה, תהיה בניגוד לכללים של צדק ושוויון, הרי יש להורות כי כלל העילה הפסוקה ייסוג מפני התביעה החדשה שהגיש הנכה".
ביהמ"ש הורה על החזרת התיק לקצין תגמולים אשר יבדוק את זכאות המערער לתגמול נצרך החל ממועד פנייתו השניה.

3239. ע"נ 08/ *** א"פ נ' קצין תגמולים, ועדת ערעורים ירושלים, הרכב הש' בצלאל, 23.2.11. פורסם בנבו.
המערער הוכר בהחמרה בשעור מחצית של נכות בגין מחלת פסוריאזיס. פנה לק"ת בבקשה לדיון חוזר ע"ס חוו"ד המהווה ראיה חדשה. קה"ת ערך דיון חוזר וביטל ההכרה. לאחר מס' שנים פנה המערער שוב בבקשה לדיון חוזר. הראיה החדשה שהציג היו מסמכים ופס"ד המלמדים על קביעת קשר של גרימה בין המחלה לתנאי שירות. קצין התגמולים דחה הפניה בנימוק שאין מדובר בראיה חדשה. ועדת הערעורים אישרה את החלטת קה"ת ודחתה את הערעור. נקבע כי החלטות ביהמ"ש, או החלטות קה"ת, בתיקים אחרים, אינם יכולים להוות ראיה חדשה בענינו של המערער. במקרה דנן לא הוגשה כל ראיה חדשה אודות תנאי השירות, מועד הפריצה, מהלך המחלה או חוו"ד על ממצאים או מחקרים חדשים. כוונת המחוקק לא היתה לכלול במסגרת המונח "ראיה חדשה" מצב בו התרחש שינוי רק במצב המשפטי.

 3241. ע"נ 33240-07-12 י"מ נ' קצין תגמולים ועדת ערעורים תל אביב, הש' קרביס. 7.9.14.
בזמנו תבע המערער בשל PTSD במהלך בירור התביעה רצח המערער את מרק פורן ז"ל מארגון נכי צה"ל. במהלך ההתדיינות הפלילית נבדק המערער ע"י מומחים שקבעו, בניגוד לעמדת היחידה לתגובות קרב, כי הוא סובל מ-PTSD. תביעתו נדחתה מהטעם שלא הביא הוכחות לאירוע הנטען ומכח טענת התיישנות. עקב שהייתו בכלא הוגש ערעורו על החלטת הדחייה באחור והערעור נמחק. כעבור תקופה הגיש המערער בקשה לעיון מחדש אליה צרף כמה מסמכים והעלה טענה כי כשמדובר בהלם קרב אין נוהג קצין התגמולים להעלות טענת התיישנות וכי בשל מעשהו לא נבדקו תנאי השירות. הפנייה הנוספת נדחתה ע"י קצין תגמולים בטענה כי אינה מתבססת על "ראייה חדשה". ועדת הערעורים אישרה שאין כאן "ראייה חדשה" אך קיבלה הטענה כי אין למחוק הערעור על הסף וכי הטענה של טעות משפטית אינה מעוגנת בסעיף 35 לחוק אלא בסמכות קצין תגמולים לתקן טעויות בהחלטתו המעוגנת בסעיף 15 לחוק הפרשנות. לדברי הועדה זו סמכות החלה לא רק על טעויות עובדתיות אלא גם על טעויות משפטיות ואפילו על טעויות שבשיקול דעת. לדעת הועדה הסמכות המנהלית עומד במקביל לסעיף 35 לחוק הנכים. הועדה קבעה כי אם יוכח נוהג של העדר העלאת טענת התיישנות ביחס להלומי קרב יהיה על הועדה לשקול הנפקות המשפטית מאי הפעלת הנוהג על המערער. משרד הבטחון חוייב בהגשת כתב תשובה ענייני.

 

 
הערה : המספר המופיע מימין לפרטי פסה"ד , מציין את מספרו השוטף במאגר פסקי הדין , במשרד עו"ד צדקוני – סיון ואינו חלק מפסה"ד .
 

 

 
 
 כתובתינו : רחוב נחל איילון 37, ת.ד 57232 , תל אביב מיקוד 61571. טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 דוא"ל : office@zslaw.co.il
 
  אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים . כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צדקוני - סיון
המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ משפטי. המידע אינו מהווה אסמכתא משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מתאים.