פסקי דין בנושא תביעה נגד משרד הביטחון         פסקי דין בנושא ועדות רפואיות וקביעת נכות     הנחיות למגיש תביע נגד משרד הביטחון
עורכי דין צדקוני סיון  ||  תביעות נכי צה"ל  ||  תביעות נפגעי עבודה  ||  שאלות נפוצות  ||  כתבו עלינו  ||  קישורים שימושים  ||  אודותינו  ||  צור קשר       | כניסה ללקוחות |
תביעות נכי צה"ל וחוק הנכים

תביעות נכי צה"ל

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) נועד להסדיר את מעמדם וזכויותיהם של מי שנפצעו או חלו 
תוך ועקב שרותם בצה"ל וכוחות הבטחון, (משטרה, שרות בתי הסוהר, שרות הבטחון הכללי,
המוסד, המשמר האזרחי).

תנאי להכרת נפגע כ"נכה צה"ל" הינו שנכותו נגרמה או הוחמרה תוך ועקב השרות. עצם
העובדה שאדם לקה במחלה או נכות בזמן השרות, אינה מספיקה לשם הכרתו כנכה על
פי החוק, אלא יש להראות כי הדבר קרה עקב השרות. הנטל להוכיח את הקשר מוטל על
הנפגע - הוא זה שצריך להראות שקיים קשר סיבתי בין תנאי השרות והנכות. (כך למשל,
אם חייל לוקה במחלה כלשהיא בזמן השרות, אין הצבא צריך להוכיח שהמחלה לא קשורה
לשרות, אלא החייל צריך להוכיח שקיים קשר).

כאשר מדובר במחלות שהסיבות להן אינן ידועות או ברורות, עלול החייל להתקל בקושי בהוכחת
תביעתו.

חריג לכלל האמור נקבע לגבי חייל בשרות חובה, שנפגע בתאונה, במהלך חופשה מאושרת. אם
מתמלאים לגביו מספר תנאים הקבועים בחוק, שהעיקרי בהם הוא נכות בשעור 20% ומעלה, יוכל
הנפגע לזכות בהכרה גם אם אין קשר בין פציעתו לשרות.

התביעה להכרת זכות מוגשת ל"קצין התגמולים", ולאחר בדיקה ניתנת החלטה האם להכיר בנפגע
כנכה צה"ל. ההכרה יכולה להיות מלאה - קשר של "גרימה" - ואז כל נכות שתקבע תהיה על חשבון
השרות, או חלקית - קשר של "החמרה" - ואז רק חלק מהנכות תהיה על חשבון השרות. (למשל,
במקרה של מי שהתגייס עם בעיה מסוימת, וזו החמירה תוך ועקב השרות).

זכויות הנכה נגזרות בראש ובראשונה מדרגת הנכות שנקבעה לו.

א
בנכות בשעור 0% - 9%, אין הנכה זכאי להטבות כלשהן, כספיות או אחרות. עם זאת שמורה לו הזכות
לבקש בדיקה מחודשת, אם יחול שינוי לרעה במצבו, ואז תעודכן דרגת הנכות ותעודכנה זכויותיו. גם אם
אין לנכה הטבה כספית מיידית, עצם ההכרה עשויה להיות בעלת חשיבות רבה עבורו, בעתיד, ומכאן
החשיבות בהסדרת ההכרה, גם כשהפגיעה קלה יחסית.

ב
בנכות צמיתה בשעור 10% - 19% זכאי הנכה למענק כספי חד פעמי, (אם הנכות זמנית יקבל תחילה רק
מקדמה ע"ח המענק). גובה המענק תלוי בשעור הנכות. גביית המענק אינה מונעת הגשת בקשה לבדיקה
חוזרת, במקרה של החמרת מצב. באם הנכה זקוק לטיפול רפואי עליו לקבלו במסגרת קופ"ח.

ג
בנכות בשעור 20% ומעלה זכאי הנכה לגמלה חודשית (בהתאם לגובה הנכות), ולטיפול רפואי בנכותו
במסגרת אגף השיקום. כן זכאי הנכה להטבות ותגמולים שונים, בהתאם לדרגת הנכות, סוג הנכות,
מצבו הרפואי וכו'

ההכרה בנכות, בכל דרגה שהיא, מקנה לנפגע מעמד של נכה צה"ל, ויוצרת קשר ארוך טווח עם אגף השיקום,
וכתובת לפניות בכל מקרה של שינוי לרעה במצב. בכך נבדלת ההכרה לפי חוק הנכים מכל הליך של תביעת
פיצויים לפי פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לנפגעי ת"ד.

דרגת הנכות נקבעת ע"י ועדה רפואית, ועל החלטתה ניתן לערער לועדה רפואית עליונה. על החלטת הועדה
הרפואית העליונה, ניתן לערער, עפ"י חוק, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי. (דיון בפני דן יחיד).

באם החליט קצין התגמולים לדחות את התביעה, במלואה או בחלקה, ניתן לערעור על החלטתו לועדת
הערעורים לפי חוק הנכים. על החלטת הועדה, ניתן לערער, עפ"י חוק, בשאלה משפטית בלבד, לבית
המשפט המחוזי (דיון בפני הרכב).

קיימות הוראות חוק שונות, המסדירות נושאים היחודיים לתביעה לפי חוק הנכים. (לדוגמא: השפעת
מועד הגשת התביעה על זכויות הנכה, התיישנות, בחירה בזכויות לפי חוק הביטוח הלאומי ועוד).
ככלל, רצוי לא להתמהמה ואם נגרמה פגיעה בשרות, לפעול בהקדם לאיסוף התעוד ולהגשת התביעה.

 
 
 
 כתובתינו : רחוב נחל איילון 37, ת.ד 57232 , תל אביב מיקוד 61571. טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 דוא"ל : office@zslaw.co.il
 
  אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים . כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צדקוני - סיון
המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ משפטי. המידע אינו מהווה אסמכתא משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מתאים.