פסקי דין בנושא תביעה נגד משרד הביטחון         פסקי דין בנושא ועדות רפואיות וקביעת נכות     הנחיות למגיש תביע נגד משרד הביטחון
עורכי דין צדקוני סיון  ||  תביעות נכי צה"ל  ||  תביעות נפגעי עבודה  ||  שאלות נפוצות  ||  כתבו עלינו  ||  קישורים שימושים  ||  אודותינו  ||  צור קשר       | כניסה ללקוחות |
תביעות נכי צה"ל - חוק נכים

 סמכות מקומית בערעור
   ערעור על ועדה רפואית עליונה לביהמ"ש המחוזי. קביעת הסמכות המקומית.

 קביעת נכות שושנה
    קביעת נכות לפי חוק הנכים במחלת שושנה.

 קביעת נכות לפי חוק הנכים במחלת רינו
    קביעת נכות לפי חוק הנכים במחלת רינו כאשר התאור בתקנות אינו מתאים למצב הנכה.

 נכות מורכבת זוגית
   קביעת הנכות במקרה של פגיעה באיברים זוגיים,
   כגון בשתי הרגליים, בשתי הידיים.

הועדה כגוף מעין שיפוטי – כללי
   ועדה רפואית כגוף מעין שיפוטי , חובותיה וסמכויותיה .
   מעמדה העצמאי והעדר כפיפות לקצין התגמולים .

הרכב הועדה , חוו"ד יועצים חיצונים
   ועדה רפואית – הרכב הועדה . מי לא יכול להיות חבר
   בועדה רפואית. פנית הועדה ליועצים חיצוניים .

סמכות יושב ראש ועדות רפואיות, הממונה על הועדות
   ועדה רפואית. יו"ר הועדות הרפואיות והממונה על הועדות
   הרפואיות – חלוקת הסמכויות בינהם והאם בכלל קיימת
   הפרדה בפועל .

 הזכות לעיין בתכתובת בין הועדה ליו"ר הועדות
   ועדה רפואית.זכותו של הנכה לעיין בתכתובות שבין הועדה
   הרפואית ליו"ר הועדות ולגורמים נוספים.

בדיקת MRI
   ועדה רפואית – מעמדה של בדיקת MRI כבדיקת עזר .

זימון הנכה ונוכחותו בדיון
   ועדה רפואית . החובה להודיע לנכה על כל התכנסות
   של ועדה רפואית בענינו .
 
טענת פסלות הרכב, שינוי הרכב, פסילת ועדה
   ועדה רפואית . מתי ניתן לטעון לפסילת הועדה . פגמים
   בהרכב הועדה , שינוי הרכב ועדה רפואית בהחזרת התיק
   לדיון נוסף .

 זכות הנכה לקבלת פרוטוקול
   ועדה רפואית. זכותו של הנכה לקבל את פרוטורול הועדה.
   מתי ניתן לקבל את פרוטוקול הועדה הרפואית ובאילו מגבלות .

 החובה לשלוח פרוטוקול במצורף להודעה על החלטת הועדה
   ועדה רפואית . החובה לשלוח לנכה את פרוטוקול הועדה הרפואית
   במצורף להודעה על החלטת הועדה .

 טענה כנגד פרוטוקול, תיקון פרוטוקול
    ועדה רפואית . טענת נכה שהרישום בפרוטוקול אינו מדויק .
    בקשה לתיקון הפרוטוקול .

 סמכות יושב ראש הועדה (בהרכב הדן בפועל) 
   ועדה רפואית . סמכותו של יו"ר הועדה הרפואית בהרכב הדן בפועל.

 הגשת תצהיר לועדה, סמכות הועדה לקבל ראיות
    ועדה רפואית . סמכות הועדה הרפואית לקבל ראיות . הגשת תצהיר
    לועדה הרפואית .

 מעקב סמוי, קלטת מעקב, חקירה סמויה
   ועדה רפואית . שימוש בכלי של חקירה סמויה ומעקב. מי מוסמך להזמין
   חקירה ומתי יותר השימוש. ההבדל בין דו"ח החקירה לבין סרט הצילום.
   קבילות ממצאי החקירה.

 כפיפות הועדות להכרעות שיפוטיות
   ועדה רפואית . כפיפות הועדה הרפואית להחלטות שיפוטיות. מצב של
   התנגשות בין עמדת הועדה לפסיקת ביהמ"ש.

 הפנית המערער לביצוע בדיקות, להסתכלות באשפוז
   ועדה רפואית . הפנית נכה להסתכלות לצורך קביעת דרגת נכותו.

 הגשת ערעור לועדה רפואית עליונה
   ועדה רפואית . ערעור על החלטת ועדה רפואית מחוזית. אחור בהגשתו .

 בדיקות ממוחשבות, בדיקה איזוקינטית, בדיקת B200
   ועדה רפואית . הסתמכות על בדיקות ממוחשבות (בדיקה איזוקינטית, B200).

 מיפוי עצמות
   ועדה רפואית . בדיקת מיפוי עצמות. הסתמכות על ממצאי הבדיקה .

 מרכז הערכה
   ועדה רפואית. הפנית נכה לבדיקה במרכז הערכה. הסתמכות הועדה
   הרפואית על דו"ח מרכז הערכה. מעמדו של הדו"ח.

 סמכות ועדה רפואית לקבוע את שעור ההחמרה
   ועדה רפואית . סמכות הועדה הרפואית לקבוע את שעור ההחמרה .

 קביעת ועדה קודמת - מעשה בי"ד מנהלי
   ועדה רפואית . מעמדה המחייב של החלטה קודמת של ועדה רפואית .

 ביטול נכות ע"י ועדה רפואית
   ועדה רפואית . ביטול נכות שנקבעה בעבר.

 סע' 37 - זימון לועדה חוזרת
   ועדה רפואית. סעיף 37. בדיקה חוזרת של הנכות .

 טענה נגד תוקף התקנות, סבירות התקנות, בטלות תקנות 
   ועדה רפואית . טענה כנגד תוקפה של תקנה בענין קביעת הנכות .

 פרופיל צבאי אינו קריטריון לשעור נכות
   ועדה רפואית . קביעת פרופיל צבאי והשלכתו על קביעת הנכות
   ע"י הועדה הרפואית.

 קביעת סעיף הנכות, התאמת סעיף
   ועדה רפואית . בחירת סעיף הנכות.התאמת סעיף נכות .

 דיון בוע"ר עליונה בנושא שלא נדון בועדה המחוזית
   ועדה רפואית . דיון בועדה רפואית עליונה בנושא שלא נדון
   בועדה הרפואית המחוזית .

 מצב חדש שנוצר בין הועדה המחוזית למועד הערעור בעליונה
   ועדה רפואית . מה קורה כאשר חל שינוי במצב הנכה בתקופה שבין
   הדיון בועדה רפואית מחוזית, לדיון בועדה רפואית עליונה .
 
 סמכות הועדה הרפואית העליונה להפחית שעור הנכות, תקנה 4 (א)
   ועדה רפואית . סמכות הועדה הרפואית העליונה להפחית משעור הנכות.

 סמכות מיוחדת - תקנה 4 (ב) [בוטלה]
   ועדה רפואית . קביעת נכות לפי סמכות מיוחדת. (הערה: התקנה בוטלה
   וכיום לא קיימת סמכות זו).

 נכות זמנית
   ועדה רפואית . קביעת נכות זמנים. השיקולים לקביעת הנכות .
   התערבות ביהמ"ש והפיכת הנכות לצמיתה.

 ועדה לפי סעיף 28א' 
   ועדה רפואית . סמכות ועדה רפואית לפי סעיף 28א , לקביעת קשר סיבתי.

  שינוי תקנות, מועד התחולה של תיקון התקנות בדבר שעורי הנכות
    ועדה רפואית . שינוי של תקנות. השפעת שינוי התקנות על נכויות קיימות
    ועל דיון מחודש בנכויות שנקבעו בעבר.

 תקנה 8
   ועדה רפואית . תקנה 8 למי הסמכות להפעילה.

 תקנה 9 נכות מוסבת - למי הסמכות לדון
   ועדה רפואית . תקנה 9 נכות מוסבת. למי הסמכות לדון בנכות מוסבת.

 קביעת קשר סיבתי לפי תקנה 9 - מבחן רפואי או משפטי
   ועדה רפואית . תקנה 9 נכות מוסבת. מבחנים לקביעת הקשר הסיבתי.

 תקנה 9 - סמכות לקבוע קשר חלקי
   ועדה רפואית . תקנה 9 נכות מוסבת. סמכות הועדה לקבוע קשר סיבתי חלקי.

 תקנה 9 - הכרה במלוא הנכות המוסבת הנובעת מנכות מוכרת חלקית 
   ועדה רפואית . תקנה 9. מצבים בהם יקבע קשר סיבתי מלא למרות שהנכות
   המוכרת הוכרה בקשר סיבתי חלקי בלבד.

 דיון מחדש בעניין שכבר הוכרע לגביו ע"י ועדה קודמת לפי תקנה 9 ? 
    ועדה רפואית . תקנה 9. דיון מחדש בנושא קשר סיבתי של נכות מוסבת .

 תקנה 9 קביעת נכות מוסבת - כללי 
   ועדה רפואית . תקנה 9 קביעת נכות מוסבת. כללי.

 תקנה 9 שינוי ההכרה בנכות מוסבת בערעור לועדה רפואית עליונה 
   ועדה רפואית . תקנה 9. סמכות הועדה הרפואית העליונה לשנות את
  הקשר הסיבתי של הנכות המוסבת.

 נכות מוסבת - הקשר בין קיצור רגל/ פגיעה ברגל לנכות בגב תחתון
   ועדה רפואית . תקנה 9 נכות מוסבת. הקשר בים פגיעה ברגל לנכות בגב תחתון.

 תקנה 9 - נכות קרדיאלית מוסבת מפגיעת ראש
   ועדה רפואית . תקנה 9 נכות מוסבת. הקשר בין פגיעת ראש ונכות קרדיאלית.

 תקנה 9 - נכות נפשית וסכרת סוג 2
   ועדה רפואית. תקנה 9 נכות מוסבת. הקשר בין נכות נפשית ומחלת סכרת.

 תקנה 9 - טיפול בסטרואידים וסכרת
   ועדה רפואית. תקנה 9 נכות מוסבת. הקשר בין טיפול בסטרואידים ומחלת סכרת.
 
 שימוש בתרופות עזרים ואמצעי אחר - תקנה 10 ו'
   ועדה רפואית. קביעת הנכות תוך שימוש בתרופות ואמצעי עזר.
 
 תקנה 12 - קביעת נכות רטרואקטיבית
   ועדה רפואית. קביעת נכות רטרואקטיבית לתקופות בעבר.

 על איזו החלטה ניתן לערער לביהמ"ש , החלטות ביניים
   ועדה רפואית. על איזו החלטה של הועדה ניתן לערעור לביהמ"ש.
   ערעור על החלטות ביניים.
 
 כללי - טענה משפטית, טענה עובדתית - רפואית
   ערעור לבית משפט מחוזי על החלטת ועדה רפואית עליונה .
   מה בין שאלה משפטית לטענה עובדתית.
 
 הקף ההנמקה הנדרש מהועדה הרפואית
   ועדה רפואית. היקף ההנמקה נדרש מועדה רפואית
   וביקורת בית המשפט.
 
 התייחסות לבדיקות עזר
   ועדה רפואית. חובת הועדה להתייחס לבדיקות עזר ומשקלן.
 
 התייחסות לחוות דעת מטעם הנכה
   ועדה רפואית. חובת העדה להתייחס לחוות דעת מטעם הנכה.

 הנמקה נדרשת לאור תעוד רפואי בתיק, ממצאי בודקים אחרים
   ועדה רפואית. מידת ההנמקה הנדרשת לאור התעוד הרפואי בתיק
   וממצאי בודקים אחרים .

 החזרת הדיון לועדה בהרכב שונה
   ועדה רפואית. מתי יוחזר תיק לדיון בועדה רפואית בהרכב שונה.

 קביעות בענין שיתוף פעולה ( שת"פ) של הנכה.
   ועדה רפואית . קביעות ועדה רפואית בענין שיתוף הפעולה של הנכה.

 תאור הפגימות בפרוטוקול
   ועדה רפואית. תאור הפגימות (הנכויות) בפרוטוקול הועדה הרפואית.

 ערעור לביהמ"ש המחוזי - העלאת טענה שלא נטענה בפני הועדה העליונה
   ועדה רפואית. האם ניתן להעלות, במסגרת ערעור לביהמ"ש המחוזי, טענה
   חדשה שלא נטענה בפני הועדה הרפואית.

 קביעת הנכות על ידי בית המשפט
   ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הועדה הרפואית העליונה. מקרים
   מיוחדים בהם בית המשפט יקבע את הנכות בעצמו.

 הוצאות לטובת המערער
   חיוב בהוצאות בהליכי ערעור בביהמ"ש המחוזי, על החלטות הועדה הרפואית
   העליונה

 כללי
   ועדה רפואית . פרשנות תקנו, התחשבות בפגיעה במקצוע, קביעת הנכות לפי
   מצבו של הנכה במועד הבדיקה.
 
 פגיעות אורטופדיות - חלק א  |  חלק ב
   ועדה רפואית. קביעת הנכות בפגימות אורטופדיות שונות: עמוד שדרה ,
   כתף, ברך ועוד.
 
 אוסטאופרוזיס
   ועדה רפואית . קביעת נכות בגין אוסטאופרוזיס .
 
 אסטמה ומחלות ריאה
   ועדה רפואית . קביעת נכות בגין אסטמה ומחלות ריאה.

 חוש טעם וחוש ריח
   ועדה רפואית . קביעת נכות בגין פגיעה בחוש טעם וחוש ריח.

  פסוריאזיס
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין פסוריאזיס.

  עיניים
     ועדה רפואית . קביעת נכות בגין פגיעה בעיניים ובראיה.

  לימפומה, סרטן
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין מחלות סרטניות, לימפומות.

  שמיעה וטיניטוס
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין פגיעה בשמיעה, טיניטוס (טנטון).

  כליות
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין פגיעה בכליות.

  סוגרים, אי שליטה 
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין בעיות אי שליטה בסוגרים.

  צלקות ופלסטיקה
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין צלקות. (פסיקה ביחס לתקנות
    הינות והחדשות).
 
  נכות נפשית
    ועדה רפואית . קביעת נכות בגין נכות נפשית .

  נכות קונברסיבית
     ועדה רפואית . קביעת נכות בגין נכות קונברסיבית .

  פגיעת ראש
     ועדה רפואית . קביעת נכות בגין חבלות ראש

  אוטם, תעוקה, פגיעה בלב
     ועדה רפואית . קביעת נכות בגין אוטם שריר הלב , תעוקת לב ,
     פגיעה בלב .

  ניתוח או פציעה בחלל הבטן
     ועדה רפואית . קביעת נכות בגין ניתוח או פציעה בחלל הבטן .

 פריט 35 - השפעה על כושר הפעולה
     ועדה רפואית . קביעת נכות לפי פריט 35 – השפעה על כושר הפעולה .

 נכות לפי 35 (4) - השפעה על כושר הפעולה וממצא אובייקטיבי 
    ועדה רפואית. קביעת נכות לפי פריט 35(4). שילוב של השפעה על כושר
    הפעולה וממצא אובייקטיבי. מהו ממצא אובייקטיבי לצורך קביעת הנכות.

 תקנה 10 (א) (1) 
   ועדה רפואית . קביעת נכות לפי תקנה 10 (א) (1) הגבלת תנועה בפרק
   ופגיעה בשרירים .

 פגימה עצמאית להבדיל מסימפטום של פגימה מוכרת
   ועדה רפואית . פגימה עצמאית מול סימפטום של נכות מוכרת. איך
   מבחינים בינהים ואיך קובעים הנכות .

 נכות מיוחדת
   ועדה רפואית . נכות מיוחדת 100+ . 

 הכרה ספציפית המסייגת הכרה כללית
   ועדה רפואית . הכרה ספציפית המסייגת הכרה כללית . 

 אפילפסיה – קביעת הנכות
   ועדה רפואית . קביעת נכות בגין אפילפסיה. התחשבות בנטילת תרופות.

 פרשנות הסכם פשרה
   הסכם פשרה בועדת הערעורים המכיר בפגימה מסויימת יפורש

 המצאת החלטת הועדה והמועד לערעור
   המועד להגשת ערעור על החלטת הועדה הרפואית העליונה, לביהמ"ש המחוזי .
 

 
 
 כתובתינו : רחוב נחל איילון 37, ת.ד 57232 , תל אביב מיקוד 61571. טלפון : 03-6813322 פקס : 03-6812777 דוא"ל : office@zslaw.co.il
 
  אין לעשות שימוש בחומר המופיע בדף זה ללא אישור מראש מבעלי זכויות היוצרים . כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צדקוני - סיון
המידע המובא באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו בגדר יעוץ משפטי. המידע אינו מהווה אסמכתא משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מתאים.